Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation Defibrillatorer och övervakning till Ambulans till Region Skåne

Inbjudan till leverantörspresentation Defibrillatorer och övervakning till Ambulans till Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Defibrillatorer och övervakning för Ambulans. Av denna anledning inbjuds Leverantörer, som har ett intresse av att delta i en eventuell kommande upphandlingen under hösten 2020, till en presentation av sitt sortiment och en efterföljande diskussion med en expertgrupp om utrustningens funktionalitet och handhavande i förhållande till Ambulans behov.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-10-05)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-09-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI200068