Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation avseende utrustning för flexibel endoskopi; Urologi och ÖNH

Inbjudan till leverantörspresentation avseende utrustning för flexibel endoskopi; Urologi och ÖNH

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till leverantörspresentation avseende utrustning för flexibel endoskopi; Urologi och ÖNH.

Inbjudan till leverantörspresentation avseende utrustning för flexibel endoskopi; Urologi och ÖNH

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-10-17)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-10-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002870