Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation av utrustning inom gastro, kolo- och enteroskopi

Inbjudan till leverantörspresentation av utrustning inom gastro, kolo- och enteroskopi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till leverantörspresentation - gastro, kolo och enteroskopi

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-11)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-11-02

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002435