Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation av sprutpumpar

Inbjudan till leverantörspresentation av sprutpumpar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av bärbara sprutpumpar.

Av denna anledning inbjuds leverantörer till en presentation av sin utrustning och en efterföljande diskussion med en expertgrupp om utrustningens funktionalitet och handhavande i förhållande till verksamhetens behov.

Sprutpumpens avsedda användning ska vara för patienter i hemmet och i sjukhusmiljö både för vuxna och barn. Produkten ska gå att använda för subkutan administrering av läkemedel.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-01-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-01-17

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003659