Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation av Retinal laser

Inbjudan till leverantörspresentation av Retinal laser

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Retinal laser. Av denna anledning inbjuds leverantörer till en presentation av sin utrustning och en efterföljande diskussion.

Laser-utrustningen avses att användas på flertalet ögonkliniker runt om inom Region Skåne. Retinal lasern ska kunna hantera centrala och perifera förändringar inklusive retinalrupturer. Patientgruppen är stor, bred och innefattar patienter med olika retinala förändringar och sjukdomar.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-04)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001053