Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation av mobila C-bågar

Inbjudan till leverantörspresentation av mobila C-bågar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuellt kommande upphandling av mobila C-bågar. Av denna anledning inbjuds leverantörer som har ett intresse att delta i en eventuellt kommande upphandling till en presentation av sin utrustning och efterföljande diskussion med en expertgrupp.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-05-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O001151