Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation av kontrastinjektorer till CT

Inbjudan till leverantörspresentation av kontrastinjektorer till CT

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Ramavtal för kontrastinjektor för CT till Region Skåne. Upphandlingen kommer att omfatta injektorer såväl som förbrukningsmaterial. Med förbrukningsmaterial menas de produkter (ej kontrastmedel) som krävs för användning vid diagnostiska undersökningar med CT och enligt bruksanvisning, fram till patientens infart.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-03-05)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000391