Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörspresentation Anestesiarbetsstationer till Thoraxoperation och Barnoperation på Skånes Universitetssjukhus i Lund

Inbjudan till leverantörspresentation Anestesiarbetsstationer till Thoraxoperation och Barnoperation på Skånes Universitetssjukhus i Lund

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Anestesiarbetsstationer till Thoraxoperation Lund och Barnoperation Lund Region Skåne. Av denna anledning inbjuds Leverantörer, som har ett intresse av att delta i en eventuell kommande upphandling under 2022/2023, till en presentation av sin utrustning och en efterföljande diskussion med en expertgrupp och referensgrupp om utrustningens funktionalitet och handhavande i förhållande till verksamheternas behov.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002366