Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörsdialog om stötvågsutrustning för litotripsibehandling av njursten (ESVL) vid NSM, Malmö

Inbjudan till leverantörsdialog om stötvågsutrustning för litotripsibehandling av njursten (ESVL) vid NSM, Malmö

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till dialogmöte avseende ESVL-utrustning (stötvågsbehandling av njursten).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-01)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2020-09-23

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI200133