Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörsdialog om Städsystem med spårbarhet

Inbjudan till leverantörsdialog om Städsystem med spårbarhet

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne avser att upphandla Städsystem för spårbarhet och vill bjuda in leverantörer till dialog. Vi önskar att man ska tillhandahålla spårbara städprodukter som moppar och dukar, tillhörande system och städutrustning, logistik och tvätt.

Dialogerna kommer hållas digitalt torsdagen 2021-06-24 mellan klockan 09.00 - 15.00. Föranmälan krävs och sker via e-post till pia.m.persson@skane.se . Sista dag att anmäla sig: 2021-06-18 kl.14.00 För mer information se bifogat dokument.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-06-18)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-06-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001255