Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörsdialog om integrationslösning för OP- och endoskopisalar vid NSM, Malmö

Inbjudan till leverantörsdialog om integrationslösning för OP- och endoskopisalar vid NSM, Malmö

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till leverantörsdialog om integrationslösning för OP- och endoskopisalar vid NSM, Malmö.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-10-11)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-09-28

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI200135