Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörsdialog och RFI

Inbjudan till leverantörsdialog och RFI

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till leverantörsdialog och RFI - Läkemedelsförsörjning Region Skåne

Inbjudan till leverantörsdialog och RFI - läkemedelsförsörjning Region Skåne

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-02-15)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-01-28

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-POL000502