Region Skånes upphandlingar Inbjudan till leverantörsdialog för patientsimulatorer och HLR-dockor

Inbjudan till leverantörsdialog för patientsimulatorer och HLR-dockor

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne vill bjuda in till en dialog med marknadens leverantörer gällande simuleringsutrustning, exempelvis HLR-dockor med kvalitetsmätning av kompressioner och inblåsningar samt Avancerad patientsimulator.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-01-26)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210007