Region Skånes upphandlingar Inbjudan till hearing inför upphandling av Systemintegratör kamerabevakning

Inbjudan till hearing inför upphandling av Systemintegratör kamerabevakning

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Region Skåne bjuder in till hearing inför upphandling av Systemintegratör kamerabevakning där potentiella Anbudsgivare ges möjlighet att presentera sig och sitt utbud av tjänster inom kamerabevakning. För mer information se bifogad inbjudan.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-11-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000249