Region Skånes upphandlingar Inbjudan till hearing inför upphandling av Distribution av Inkontinenshjälpmedel

Inbjudan till hearing inför upphandling av Distribution av Inkontinenshjälpmedel

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne bjuder in till leverantörsträff/dialogmöte där potentiella Anbudsgivare får möjlighet att presentera sig själva och sitt utbud av lager och distributionslösningar. Se bifogat dokument för vidare information.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-01-08)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-12-10

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002656