Region Skånes upphandlingar Inbjudan till Hearing - Endoskopi förbrukningsmaterial

Inbjudan till Hearing - Endoskopi förbrukningsmaterial

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne bjuder här med in till hearing den 13 april och 14 april 2023 inför upphandling av Endoskopi förbrukningsmaterial

Inbjudan- Hearing Endoskopi förbrukningsmaterial

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-03-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-03-16

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000778