Region Skånes upphandlingar Inbjudan till hearing avseende flyttjänster

Inbjudan till hearing avseende flyttjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne bjuder härmed in till hearing-möten avseende flyttjänster.

Föranmälan krävs och skickas till sabina.bengtsson-chaudhary@skane.se senast 2021-10-10 kl. 23:59.

Region Skåne har i bifogat dokumentet specificerat frågeställningar att behandla under mötet. Häri finns även angivet datum, tid och övrig information.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-10-10)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001247