Region Skånes upphandlingar Inbjudan till dialogmöte

Inbjudan till dialogmöte

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne bjuder in till dialogmöte då regionen står inför planeringen av en kommande upphandling av bevakningstjänster.

Föranmälan krävs och skickas till sabina.bengtsson-chaudhary@skane.se senast 2022-09-21 kl. 23:59.

Syftet med mötet är att genom att inhämta relevant information om ny teknik och nya lösningar på marknaden och genom att tillvarata branschens erfarenheter och kunskaper skapa en god förutsättning till en tydlig och transparent upphandling av bevakningstjänster.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001416