Region Skånes upphandlingar Inbjudan till dialogmöte, Hyrpersonal inom hälso- och sjukvård

Inbjudan till dialogmöte, Hyrpersonal inom hälso- och sjukvård

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Välkomna till ytterligare ett dialogmöte om den regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal inom vården. Se bifogad inbjudan med anmälningslänk.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-10-08)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-09-28

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000727-03