Region Skånes upphandlingar Inbjudan till dialogmöte, Hyrpersonal inom hälso- och sjukvård

Inbjudan till dialogmöte, Hyrpersonal inom hälso- och sjukvård

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Öppet dialogmöte nummer 2 om dem regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal inom vården. Se bifogad inbjudan med anmälan.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-09-02)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-08-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000727-02