Region Skånes upphandlingar Inbjudan till dialogmöte avseende Madrasser till sjukvården inklusive psykiatrin inom Region Skåne

Inbjudan till dialogmöte avseende Madrasser till sjukvården inklusive psykiatrin inom Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne avser att upphandla nytt sortiment av Madrasser till sjukvården inklusive psykiatrin, genom en regionövergripande upphandling.

Föranmälan krävs och sker via e-post till sara.johansson@skane.se

Sista dag att anmäla sig: 2021-02-03 kl.12.00

För datum, tider samt anmälan samt övrig information, se bifogat dokument.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-02-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-01-26

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002618