Region Skånes upphandlingar Inbjudan till dialogmöte avseende förpackningsmaskin OP specialarbetsdräkt

Inbjudan till dialogmöte avseende förpackningsmaskin OP specialarbetsdräkt

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till dialogmöte avseende förpackningsmaskin OP specialarbetsdräkt till "Tvätt och Textil" i Kristianstad

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-08-25)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-06-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001159