Region Skånes upphandlingar Inbjudan - RFI Thulium laser Region Skåne

Inbjudan - RFI Thulium laser Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inför en eventuell upphandling genomför RS en analys av marknaden för Thulium laser. En del av denna analys består av denna RFI där RS kan få information och kunna skapa sig en bild av marknaden.

Som hjälp inför en eventuell upphandling söker RS information om eventuella leverantörer och utrustning som kan täcka det behov som finns på Kirurgkliniken, CSK. Dessutom söker vi information om vilka tjänster/varor som kan erbjudas för intresserade leverantörer.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-09-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001950