Region Skånes upphandlingar Inbjudan RFI Patientnära analysinstrument för mobila team

Inbjudan RFI Patientnära analysinstrument för mobila team

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuellt kommande upphandling av portabla patientnära instrument för användning av mobila team och andra verksamheter som bedriver vård i hemmet eller på boende utanför sjukhusen. Analyser som avses är CRP, leukocyter inklusive differentialräkning, blodgasparametrar, elektrolyter, kreatinin, glukos och Hb.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-01-16)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-01-02

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002848