Region Skånes upphandlingar Inbjudan - RFI Hemodialys Region Skåne

Inbjudan - RFI Hemodialys Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

I samband med en upphandling startar genomför Region Skåne en analys av marknaden. En del av denna analys är att samla in information som hjälper till att skapa en bild av marknaden.

Syftet med denna RFI är bl.a. att insamla underlag för att säkerställa att leverantörernas dialysutrustning, både som fysisk produkt och systemlösning, kan integreras med Region Skånes framtida digitala journalsystem.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-09-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-08-31

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001804