Region Skånes upphandlingar Inbjudan- RFI Digitalt egenvårdsstöd hjärtsvikt

Inbjudan- RFI Digitalt egenvårdsstöd hjärtsvikt

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till RFI gällande Digitalt egenvårdsstöd för hjärtsvikt

RFI Digitalt egenvårdsstöd för hjärtsvikt

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-06-18)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001348