Region Skånes upphandlingar Inbjudan-RFI Avancerad Diatermi

Inbjudan-RFI Avancerad Diatermi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Bjuder in Leverantörer till att besvara frågor i en RFI för avancerad diatermi.

I samband med en upphandling startar genomför Region Skåne en analys av marknaden. En del av denna analys är att samla in information som hjälper till att skapa en bild av marknaden.

Syftet med denna RFI är få kunskap om om vad leverantörerna kan erbjuda gällande utrustning för avancerad diatermi.

Region Skåne tar tacksamt emot svar på RFI från Leverantörer för att skapa en bild av marknaden.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-10-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002184