Inbäddningsrobot

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser utrustning som automatiserar processen för inbäddning av histologiska snitt.

Upphandlingen avser anskaffning av en (1) komplett utrustning för helautomatisering av inbäddningsprocessen av diagnostiska vävnadsprover.

I upphandlingen ingår även leverans, installation, utbildning, service, serviceavtal och möjlighet att avropa tillbehör, under utrustningens hela tekniska livslängd.

Upphandlingen omfattar även en option på att köpa ytterligare en utrustning med tillhörande leverans, installation, utbildning, service, serviceavtal och möjlighet att köpa tillbehör och reservdelar under utrustningens tekniska livslängd.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000134