Region Skånes upphandlingar Immunofärgningsinstrument

Immunofärgningsinstrument

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser upphandling av immunofärgningsinstrument med tillhörande reagenser till verksamheter för klinisk patologi i Region Skåne.

Instrument Typ A, avser Kontrakt för anskaffning av två (2) instrument + ytterligare tre (3) instrument på option, ramavtal för tillhörande reagenser samt option för serviceavtal. Specifika detaljer för Instrument typ A framgår av kravspecifikationen.

Instrument Typ B, avser kontakt för anskaffning av ett (1) instrument + ytterligare ett (1) instrument på option, ramavtal för tillhörande reagenser samt option för serviceavtal. Ytterligare detaljer för Instrument typ B framgår av kravspecifikationen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000090