Region Skånes upphandlingar Huvudbesiktningsman inkl. besiktningsorganisation för tillbyggnad Lund. Infektion, kvinno- och neonatalsjukvård

Huvudbesiktningsman inkl. besiktningsorganisation för tillbyggnad Lund. Infektion, kvinno- och neonatalsjukvård

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Huvudbesiktningsman inkl. besiktningsorganisation för tillbyggnad Lund. Infektion, kvinno- och neonatalsjukvård

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81010000-409671-50005