Region Skånes upphandlingar HLR-utrustning inklusive förbrukningsmaterial

HLR-utrustning inklusive förbrukningsmaterial

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av träningsdockor till HLR för Region Skåne inklusive förbrukningsmaterial.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001248