Region Skånes upphandlingar Hlm, VC Vänhem – Ombyggnation

Hlm, VC Vänhem – Ombyggnation

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Avser ombyggnation av kontorsbyggnad till vårdcentral med tillhörande utemiljö.

Detaljerade uppgifter framgår av förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-17)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2023-12-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93160100-406716-41083