Region Skånes upphandlingar Hjälpmedel Trehjuliga cyklar för vuxen

Hjälpmedel Trehjuliga cyklar för vuxen

Region Blekinge, KARLSKRONA

Upphandlingen avser trehjuliga cyklar som hjälpmedel för vuxna med funktionsnedsättning. Upphandlingen är en samupphandling med Region Skåne och Region Halland.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

RB2024-0453