Region Skånes upphandlingar Hjälpmedel cyklar - trehjuliga cyklar och specialcyklar 2023

Hjälpmedel cyklar - trehjuliga cyklar och specialcyklar 2023

Region Blekinge, Karlskrona

Upphandlingen omfattar hjälpmedel cyklar - trehjuliga samt specialcyklar till Region Blekinge, Region Halland och Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Hallands län, Skåne län

Diarie-/referensnummer