Hemodialys

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne avser upphandla utrustning för Dialysbehandling för Hemodialys inklusive förbrukningsmaterial.

Målet med upphandlingen är att ingå ett avtal med en leverantör av Dialysbehandlingar (HD, HDF och självdialys) för samtliga sjukhus inom Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000038