Region Skånes upphandlingar Helsingborgs Lasarett. Utbyte hissar by 01 och 04

Helsingborgs Lasarett. Utbyte hissar by 01 och 04

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Totalentreprenad avseende utbyte av sammanlagt 5 hissar på Helsingborgs Lasarett.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-27)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-04-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83010100-408686-28984