Region Skånes upphandlingar Helhetslösning för analys av F-Kalprotektin

Helhetslösning för analys av F-Kalprotektin

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Helhetslösning för analys av F-Kalprotektin innehållande instrument och reagenser.

Alla analyser utförs på Klinisk kemi och Farmakologi, Specialkemi, Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001166