Region Skånes upphandlingar Hässleholms Sjukhus, Byggnad 31, Ombyggnad av Rättspsykiatri

Hässleholms Sjukhus, Byggnad 31, Ombyggnad av Rättspsykiatri

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Utförandeentreprenad; Inom byggnad 31 ska befintlig avdelning för korttidsboende byggas om för rättspsykiatrik. Mindre förändringar i planlösning. Sprinkler ska installeras på avdelningen. Nytt trapphus byggs för tillträde till avdelningen. I källaren i byggnad 33 (intilliggande) ska mindre åtgärder göras i uppehålls- och omklädningsrum.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93083300-406197-34242