Region Skånes upphandlingar Hässleholms Sjukhus Byggnad 05, Hissbyte av hissar 01, 03 och 04

Hässleholms Sjukhus Byggnad 05, Hissbyte av hissar 01, 03 och 04

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Ombyggnad avser modernisering av hissar nr 01, 03 och 04 vid

Hässleholms Sjukhus.

Hissarna 01 och 04 används som för person-, gods- och sängtransporter

Hiss 03 används för persontransporter. Hissen betjänar våningsplan i

byggnaden 0-3.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

I sidoentreprenad ingår bygg-, ventilations-, styr- och elarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-18)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93080500-408277-34305