Region Skånes upphandlingar Hässleholms Sjukhus Beställarstöd avseende produktionskalkyl

Hässleholms Sjukhus Beställarstöd avseende produktionskalkyl

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Konsulten har till syfte att medverka som beställarstöd i det strategiska arbetet tillsammans med byggprojektledare, installationsprojektledare, controller och projektchef. Vidare ska konsulten säkerställa beställarens behov av produktionskalkyl under byggproduktionen vid totalentreprenad i samverkan av Vård- och servicebyggnad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93080100-404797-40050