Region Skånes upphandlingar Handlingsgranskning projektering Hässleholms Sjukhus FORTH – Framtidens ortopedi i Hässleholm

Handlingsgranskning projektering Hässleholms Sjukhus FORTH – Framtidens ortopedi i Hässleholm

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Uppdraget avser handlingsgranskning för systemskedet fram till färdigt förfrågningsunderlag under projekteringsfasen samt granskning av kontrakterad entreprenörs projektering. Granskningen av entreprenörens handlingar inför omstämpling till bygghandlingar med utgångspunkt från förfrågningsunderlaget där föreskriven funktion ska säkerställas via en av beställaren beskriven granskningsprocess

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93080100-404797-40003