Region Skånes upphandlingar Hållbarhetsrevisioner av leverantörer i komplexa leverantörskedjor

Hållbarhetsrevisioner av leverantörer i komplexa leverantörskedjor

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Varje år genomför Skånetrafiken flera hållbarhets- och miljörevisioner på våra leverantörer inom AO buss, tåg och serviceresor samt andra trafiknära produkter och tjänster.

Revisionerna är ett led i vårt systemiska hållbarhetsarbete och är en förutsättning för att nå hållbarhetsmål i Region Skånes miljö- och hållbarhetsledningsarbete enligt ISO 14001.

Syftet med upphandlingen är kunna avropa hållbarhetsrevisioner för att säkerställa att våra hållbarhetskrav efterlevs av våra leverantörer i alla led.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

109/2022