Region Skånes upphandlingar Granskningsskärmar

Granskningsskärmar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser granskningsskärmar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001847