Region Skånes upphandlingar Genomlysningsutrustning SUS Malmö

Genomlysningsutrustning SUS Malmö

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser ett fullt driftklart bildgivande system för genomlysning inkl. installation, garanti och service i enlighet med upphandlingsdokumenten. Option på ytterligare tre (3) system för fri placering inom Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001586