Region Skånes upphandlingar Generallkonsult till NSL – Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund

Generallkonsult till NSL – Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Uppdraget omfattar att som generalkonsult genomföra förstudie samt programhandling.

Under 2022 ska en programhandling för om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård tas fram för att etablera en temporär lösning för lokalproblematiken som gör att verksamheten kan fortgå på ett patientsäkert sätt till nya permanenta lokaler finns på plats.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81010000-407220-44286