Region Skånes upphandlingar Generalkonsult för BSH (Befintligt sjukhus Helsingborg) nybyggnad av infektionssjukvård i Helsingborg

Generalkonsult för BSH (Befintligt sjukhus Helsingborg) nybyggnad av infektionssjukvård i Helsingborg

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Projektet innefattar en uppförande av modulbyggnad i två plan på totalt ca 4000 m2 BTA för infektionsavdelning och infektionsmottagning. Byggnaden ska vara av temporär art och brukas fram till att infektionsavdelningen kan flytta till det planerade nya sjukhusområdet i Ramlösa.

Uppdraget avser arbete med programhandling och upprättande av ritningar och beskrivningar. Konsulten ska leverera kompletta handlingar för att kunna gå vidare till systemhandlingsskede.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83010200-408642- 52002