Region Skånes upphandlingar Gånghjälpmedel 2021

Gånghjälpmedel 2021

Blekinge Läns Landsting, Karlskrona

Upphandlingen avser gånghjälpmedel avsedda för regionerna Blekinge, Skåne och Halland.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Hallands län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020/01321