Region Skånes upphandlingar Full service för mångfaldskommunikation i Region Skånes sociala medier

Full service för mångfaldskommunikation i Region Skånes sociala medier

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne har, efter genomförande av förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 10 kap 5§ LOU (6 kap. 14 § punkt 2), för avsikt att tilldela kontrakt och ingå avtal med The Social Few AB, orgnr. 559209-8247.

För mer information om tjänsten se bilaga 1.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2021-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001092