Region Skånes upphandlingar Framtidens Ortopedi i Hässleholm (FORTH) - Vård- och Servicebyggnad Byggnad 50 och 51

Framtidens Ortopedi i Hässleholm (FORTH) - Vård- och Servicebyggnad Byggnad 50 och 51

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

En ny sjukhusbyggnad för framför allt ortopedisk verksamhet planeras på totalt ca 24 200m², varav 2 våningsplan ovan mark samt 1 våning i suterräng. Till detta kommer källarplan, kulvert, skyddsrum samt ombyggnation av befintliga ytor. Byggnaden innehåller bland annat 6st operationssalar, 28st undersöknings/mottagningsrum, 8st vårdplatser och 30st postoperativa vårdplatser. Det ska även byggas en servicecentral (godsmottagning) för att kraven på vårdhygien och arbetsmiljö ska kunna uppnås.

Sista anbudsdag
Imorgon

(2023-03-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93085000-405053-40046