Region Skånes upphandlingar Förvaltningsrevision

Förvaltningsrevision

Region Skåne, Revisionskontoret, KRISTIANSTAD

Region Skåne avser att upphandla revisionskonsulter för förvaltningsrevisionsuppdrag. Uppdraget omfattar att granska Region Skånes verksamhet i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet genom olika definierade projekt. Revisionskonsulten skall inom ramen för uppdraget bistå med granskning, information, förankring av arbetet hos verksamheten, viss rådgivning och återkoppling. Uppskattningsvis kommer ca 20 revisionsuppdrag att avropas årligen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O000870